تبلیغات
گفته ها و ناگفته های وحی - معرفی کتاب البیان فی تفسیر القرآن، آیة الله خویی

معرفی کتاب البیان فی تفسیر القرآن، آیة الله خویی

شنبه 4 آبان 1392 12:07 ق.ظ   نویسنده : علی آقاپور      


معرفی کتاب البیان فی تفسیر القرآن، آیة الله خویی

این کتاب یکی از آثار ارزشمند فقیه شیعی معاصر، آیة الله خویی که به زبان عربی تالیف یافته است، می باشد. کتابی مهم در تفسیر و علوم قرآنی. این کتاب مشتمل است بر برخی مباحث علوم قرآنی از جمله اعجاز، تحریف، نسخ، و نیز تفسیر سوره حمد. به رغم خواسته و هدف مؤلف در ارائه تفسیر سوره های دیگر قرآن، البیان تنها مشتمل بر تفسیر سوره حمد است. این مجموعه در واقع، حاصل درسهای آیت الله خویی در حوزه علمیه نجف است (رجوع کنید به خویی، معجم رجال الحدیث، ج 22، ص 19).
مؤلف البیان در بحثهای مقدماتی، و نیز در تفسیر سوره حمد، آشکارا از بحثهای کلامی استادش، علامه بلاغی، در آلاءالرحمن اثر پذیرفته است. تأثیر این کتاب در حوزه علوم قرآنی، بویژه در بحث تحریف ناپذیری قرآن کریم، بسیار بارز است، تا جایی که برخی آثار، نوعی ملخص یا مبسوط البیان به شمار می روند. توجه عالمان و قرآن پژوهان اهل سنت نیز نشانه دیگری از گستره حضور این اثر است.


ترجمۀ کتاب البیان آیۀ الله خویی

معرفی اجمالی نویسنده: 
آیـة الله الـعـظـمى حاج سید ابوالقاسم خوئى، در شب نیمه رجب 1317 هـ ق در شهرستان خوى از تـوابـع آذربـایـجان غربى، در یک خانواده علمى و مذهبى دیده به جهان گشود. والد بزرگوار او، مـرحوم آیة الله سید على اکبر خوئى، از شاگردان مبرز آیة الله شیخ عبدالله مامقانى بود
سید ابوالقاسم جوان در سن 13 سالگى در نـجف شروع به فراگرفتن ادبیات عرب، منطق و سطوح عالیه نمود و در حدود 21 سالگى بود که شایستگى آن را پیدا نمود تا در درس خارج بزرگترین مدرس حوزه علمیه نجف، یعنى مرحوم آیـة الله العظمى شیخ الشریعه اصفهانى حاضر شود و خوشه چین علوم و معارف او گردد. البته جز آن استاد بزرگ، اساتید دیگرى هم در رشته هاى مختلف و در مقاطع تحصیلى متفاوت داشته است از جمله: آیة الله العظمى شیخ ضیاء الدین عراقى، آیة الله العظمى شیخ محمد حسین اصفهانى کمپانى، آیة الله العظمى شیخ محمد حسین نائینى، آیـة الله شـیخ محمد جواد بلاغى، سید ابوالقاسم خوانسارى، سـیـد حسین بادکوبه اى، حاج سید على قاضى و... 
در طول شصت و هفت سال تدریس، انبوهى از علما و فضلا از مـحـضـر درس ایـشـان بهره گرفته اند از جمله: آیة الله حاج شیخ صدرا بادکوبه اى، آیة الله شهید سید محمد باقر صدر، آیة الله حاج شیخ مجتبى لنکرانى، آیة الله حاج سید على سیستانى، آیة الله حاج سید على بهشتى و... 
مجموع آثار چاپ شده از معظم له حدود 43 جلد مى باشد از جمله: تکملة منهاج الصالحین، منتخب الرسائل، مناسک حج، معجم رجال الحدیث، تلخیص المنتخب، و... 
شـادروان آیـة الله الـعظمى خوئى (ره) در سلسله نور و رحمت فقاهت، فرد شاخص و چهره بسیار مـمـتـازى بـود که دهها اثر ماندنى و بناى خیر جاودان از او به یادگار مانده است. علاقه ایشان به گسترش اسلام در سطح جهان، انگیزه اى شده بود که دهها مرکز مهم اسلامى و تبلیغى در نقاط مـختلف جهان به وجود آورند
سرانجام این مرد بزرگ پس از یک عمر بابرکت، دچار بیماری سختی گردید و در یکی از بیمارستان های بغداد، طرف عصر روز هشتم ماه صفر 1413 جان به جان آفرین سپرد. ایشان را در صحن شریف در مدخل مسجد الخضرا که جایگاه تدریس او بود به خاک سپردند
محتوای کلی و ساختاربندی کتاب: 
مؤلف در آغاز، به اجمال، از شیوه تفسیر خود سخن گفته، سپس در فصل نخست با عنوان «فضل قرآن» جایگاه قرآن را در پرتو آیات آشکار ساخته و بر لزوم تدبر در آن تأکید کرده است. در فصل دوم، در بحث از «اعجاز قرآن» به تبیین لغوی اعجاز، معنای اصطلاحی آن و فرق آن با سحر پرداخته است. وی برترین معجزه را آن می داند که با برترین جریان روزگار هماوردی کند، ازاین رو با تبیین جایگاه بلاغت و فصاحت در روزگار جاهلی، به اثبات برتری قرآن در اعصار و مانندناپذیری آن در بیان و عرضه حقایق والا می پردازد
بحث قرائت، که از پیشینه ای کهن و اهمیتی ویژه برخوردار است، بتفصیل در البیان، مطرح شده است. مؤلف به جایگاه قرائت در آرای قرآن پژوهان اشاره می کند و با تصریح به عدم تواتر قرائتهای هفتگانه می گوید: عدم تواتر قرائتها سخنی مشهور در میان شیعه است و بعید نمی نماید که در میان عامه نیز چنین باشد (ص 123). مؤلف برای اثبات عدم تواتر قرائتها، ابتدا قاریان دهگانه را معرفی می کند و سپس چگونگی گزارش قرائتهای آنها را بازگفته از آنجا که مؤلف تواتر قرائتها را نفی کرده، در ادامه بحث، پیوند «قرائتهای هفتگانه» را با حدیث «احرف سبعه» گسسته دانسته و تأکید کرده است که این حدیث به هر معنایی که باشد، پیوندی با موضوع قرائتهای هفتگانه ندارد. وی در تأیید این نظر خود، آرای تنی چند از مفسران و قرآن پژوهان بزرگ عامه را آورده است
مؤلف پس از نقد حجیت قرائتها، با استناد به روایتی از کافی، تأکید می کند که در نماز قرائتی صحیح است که به روزگار امامان علیهم السلام متعارف بوده باشد (ص 167). بحث از روایت «احرف سبعه» در علوم قرآنی بسی درازدامن است. مؤلف، گونه های مختلف نقل آن را آورده و پس از نقد تمامی آنها، تصریح کرده است که به دلیل تهافت و تناقض روایات و عدم امکان جمع، نمی توان آنها را پذیرفت (ص 171ـ193). ازاینرو، وی روایات «احرف سبعه» را یکسره مردود می شماردمهمترین بحث البیان، بحث «تحریف ناپذیری» قرآن کریم است. مؤلف تحریف را معنی کرده، انواع و ابعاد آن را نمایانده و محل نزاع بحث را روشن کرده استوی ضمن تصریح به اینکه محققان هرگز به تحریف عقیده نداشته اند، «نسخ التلاوه» را گونه ای از تحریف دانسته است. وی در اثبات تحریف ناپذیری قرآن، به آیات قرآن، سنت، روایات فضائل سوره ها و فضیلت قرائت قرآن استناد کرده است (ص 207ـ 235). بحث وی از مصحف حضرت علی علیه السلام و نقد سندی و محتوایی روایتها شایان توجه است. از جمله اهم دلایل معتقدان تحریف، چگونگی جمع قرآن است. آنان براین باورند که چون قرآن در زمان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم جمع نشده، به هنگام جمع آن در زمان خلفا تحریف صورت گرفته است. بدین سان، مؤلف به بحث ازجمع قرآن پرداخته و پس از نقد و بررسی روایتها و تحلیل ابعاد بحث و فرضهای مختلف آن، به نتیجه رسیده است که قرآن به همین صورت کنونی به روزگار رسول اکرم جمع بوده است
مؤلف پس از اثبات سلامت، استواری و وحیانی بودن قرآن، به بحث «حجیت ظواهر» آن می پردازد، و برای اثبات آن، به دلایل عقلی، قرآنی و روایی استناد می کند؛ آنگاه دلایل کسانی را گزارش می کند که به عدم حجیت ظواهر قرآن اعتقاد دارند. مؤلف که در بخشهای پیشین دلایل تحریف را نقد کرده است، در این بخش، دیگر دلایل آنان را به نقد کشیده، بر حجیت ظواهر قرآن تأکید می کند (ص 263ـ273). در بحث از حجیت ظواهر قرآن، که عملا حجیت تمامت آیات آن است،چگونگی «نسخ» آیاتی از قرآن مطرح می شود. از اینجا مؤلف به بحث از «نسخ» می پردازد، مؤلف در پی بحث از نسخ به بداء هم پرداخته و دیدگاه شیعه را دراین باره باز گفته است (ص 277ـ394). بحث از اصول تفسیر، از دیگر بحثهای کتاب است که مؤلف در آن، تکیه بر دیدگاه مفسران را در تفسیر نااستوار می داند، و بر استناد به ظواهر کتاب، با توجه دقیق به معانی واژگان در ادب عربی، و خردورزی تأکید می کند و برای روایات صحیح در تبیین آیات، جایگاه ویژه ای قایل می شود و اشکالهای پذیرفتن خبر واحد در تفسیر و حجیت آن را پاسخ می گوید (ص 397ـ 402). «حدوث یا قدم قرآن»، که از نزاعهای کهن معتزله و اشاعره است، بحث پایانی بخش علوم قرآنی این کتاب است. مؤلف آن را از بحثهای دخیل در فرهنگ اسلامی دانسته و از جمله آثار ورود بحثهای فلسفه یونان در حوزه فرهنگ اسلامی تلقی می کند. وی در این بحث، به نقد دیدگاه اشاعره پرداخته، دیدگاه معتزله و شیعه را در حدوث کلام الهی استوار می داند (ص 405ـ413).
تفسیر سوره حمد، بخش پایانی کتاب است که مؤلف در پرتو توجه به قرآن و سنت، و تأمل در لغت و ادب عربی، آیات را تفسیر کرده استبحث لغوی کلمه «عبادت» و بحث فقهی واژه «بسمله» از جمله بحثهای سودمند و راهگشای کتاب است. بینش فقهی و دقتهای اصولی مؤلف در جای جای تفسیر وی آشکار است. در تعلیقات این اثر، از حدیث ثقلین، ترجمه قرآن، جبر و اختیار، شفاعت و مانند آن بحث شده است (ص 499ـ 528).
البیان بار نخست در سال 1375 در نجف به چاپ رسید. هاشم هاشم زاده هریسی و محمدصادق نجمی آن را با عنوان بیان، در علوم و مسائل کلی قرآنی، به فارسی ترجمه کرده اند. ترجمه کاملی از آن نیز به زبان اردو، به مترجمی محمد شفاء نجفی، در 1410/1989 در اسلام آباد به چاپ رسیده است. همچنین، دو فصل «جمع و تدوین قرآن» و «مصونیت قرآن از تحریف» توسط اصغرعلی جعفر در 1987 به انگلیسی منتشر شده است. فصل «حجیت ظواهر قرآن» نیز به ترجمه مجاهد حسین در مجله التوحید در 1989 منتشر شده است. انتشارات دانشگاه آکسفورد هم ترجمه انگلیسی کاملی از البیان به قلم عبدالعزیز ساشادینا در 1998 منتشر کرده است.
کتاب البیان فی تفسیر القرآن آیة الله خویی تحت عنوان بیان در علوم و مسایل كلی قرآن‌‌ توسط محمد صادق نجمی و هاشم و هاشم‌زاده هریسی به فارسی ترجمه شده است.


آخرین ویرایش: دوشنبه 18 فروردین 1393 08:02 ق.ظ
دیدگاه ها ()
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:07 ق.ظ

Whoa many of superb tips.
cialis 5 mg effetti collateral cialis kaufen wo tadalafil does cialis cause gout buy original cialis where do you buy cialis cialis for sale south africa cialis 5mg cipla cialis online buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 01:39 ق.ظ

Cheers. Ample facts.

cialis prezzo al pubblico cialis 10 doctissimo generic cialis at the pharmacy venta cialis en espaa cialis qualitat side effects of cialis india cialis 100mg cost safe dosage for cialis online prescriptions cialis cialis kamagra levitra
دوشنبه 12 آذر 1397 01:19 ق.ظ

Amazing all kinds of terrific knowledge.
viagra cialis levitra cialis generico postepay tadalafilo india cialis 100mg cost effetti del cialis cialis y deporte cialis generico in farmacia cialis canada on line cialis mit grapefruitsaft cuanto cuesta cialis yaho
یکشنبه 11 آذر 1397 01:10 ق.ظ

Thank you. Plenty of advice.

cialis dosage recommendations non 5 mg cialis generici cialis 20 mg cut in half the best choice cialis woman buying brand cialis online cialis coupons generic cialis 20mg uk cialis savings card link for you cialis price ou trouver cialis sur le net
شنبه 10 آذر 1397 12:03 ب.ظ

Valuable stuff. Appreciate it.
cialis en mexico precio prescription doctor cialis import cialis cialis 5 mg cialis 20 mg best price wow cialis tadalafil 100mg canadian discount cialis generic low dose cialis cialis 5mg prix the best site cialis tablets
جمعه 9 آذر 1397 01:14 ب.ظ

Thank you! I value it!
viagra vs cialis vs levitra deutschland cialis online cialis prezzo in linea basso generic cialis pro cialis 20 mg we choice cialis pfizer india buy cialis cheap 10 mg link for you cialis price cialis en mexico precio generic low dose cialis
جمعه 9 آذر 1397 01:37 ق.ظ

With thanks, I value it!
effetti del cialis only here cialis pills cialis 5mg prix cialis qualitat cialis 5 mg para diabeticos cialis 5 effetti collaterali cialis generico in farmacia cialis arginine interactio interactions for cialis cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:16 ب.ظ

Incredible plenty of very good facts.
cialis pills in singapore cialis cuantos mg hay compare prices cialis uk only now cialis for sale in us prescription doctor cialis cialis 5 mg funziona cialis from canada cialis online nederland cialis pills boards cialis rckenschmerzen
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:59 ق.ظ

With thanks. I value this.
cialis generico online cialis professional yohimbe cost of cialis cvs generic cialis levitra acheter cialis kamagra purchase once a day cialis generic cialis tadalafil enter site 20 mg cialis cost generic cialis pro safe site to buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:34 ق.ظ

You actually reported that terrifically.
cialis from canada cialis 20 mg cialis 20 mg cut in half dosagem ideal cialis cost of cialis cvs cialis generico postepay rezeptfrei cialis apotheke cialis 5 mg buy cialis patent expiration cialis taglich
سه شنبه 10 مهر 1397 04:46 ق.ظ

You stated it effectively!
import cialis side effects of cialis overnight cialis tadalafil cialis wir preise cialis farmacias guadalajara wow cialis tadalafil 100mg cialis uk next day only best offers cialis use cialis online holland cialis therapie
یکشنبه 8 مهر 1397 02:13 ق.ظ

You actually expressed that really well.
canada discount drugs cialis when can i take another cialis buy cialis online cheapest cialis vs viagra import cialis india cialis 100mg cost we use it cialis online store cialis prices wow cialis 20 if a woman takes a mans cialis
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:15 ب.ظ

Valuable data. Many thanks!
achat cialis en suisse cialis cipla best buy we use it cialis online store cialis name brand cheap generic cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis usa cost acquistare cialis internet acquisto online cialis cialis great britain
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:28 ق.ظ

Many thanks, Ample content.

cialis para que sirve cialis 5 mg para diabeticos cialis per paypa cialis cipla best buy cialis 5mg prix cialis canadian drugs cialis tablets cialis pills in singapore can i take cialis and ecstasy only now cialis for sale in us
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:21 ب.ظ

You explained this really well.
northwest pharmacies in canada rx from canada buy vistagra online safe pharmacy near me canadian medications list canadian medications canadian pharmacy viagra brand canadian pharmacies-24h canadian viagra candida viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:50 ق.ظ

You made the point.
buy viagra without consultation buy viagra forum how to purchase viagra buy internet viagra how to get viagra prescription online buy cheap viagra online next day delivery how do i buy viagra online buy viagra australia buy female viagra uk where can i buy real viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:13 ب.ظ

Information effectively regarded!.
il cialis quanto costa cialis pills price each cialis tablets for sale cialis for bph cialis australian price buy online cialis 5mg achat cialis en europe generic cialis tadalafil online cialis fast cialis online
دوشنبه 22 مرداد 1397 12:05 ق.ظ

Thanks a lot! I like this!
we like it safe cheap cialis buy cheap cialis in uk side effects of cialis cialis generico milano cialis 20mg prix en pharmacie cialis 5 mg schweiz safe dosage for cialis can i take cialis and ecstasy cialis rezeptfrei sterreich enter site 20 mg cialis cost
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:30 ق.ظ

Great advice. Cheers.
get a prescription for viagra online viagra online usa viagra in pharmacy is buying viagra online safe online viagra uk how do i buy viagra online purchase viagra buy female viagra uk buy viagra forum online pharmacy usa viagra
جمعه 17 فروردین 1397 08:10 ب.ظ

You made the point!
usa cialis online cialis para que sirve generic cialis soft gels recommended site cialis kanada cialis 5 mg effetti collateral cialis dosage recommendations cialis 5 mg cialis generico cialis 5mg billiger viagra vs cialis
جمعه 3 فروردین 1397 04:42 ب.ظ

This is nicely said! !
prix de cialis buy cialis online nz india cialis 100mg cost buy cheap cialis in uk cialis 20mg viagra or cialis female cialis no prescription rezeptfrei cialis apotheke cialis cipla best buy cialis 20 mg
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:37 ب.ظ

This is nicely said! .
cialis sans ordonnance cialis online sublingual cialis online buy cialis online nz legalidad de comprar cialis recommended site cialis kanada generic low dose cialis cialis billig cialis per paypa cialis rezeptfrei sterreich
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:29 ب.ظ
Superb blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?

I'm planning to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.
Would you suggest starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I'm totally confused
.. Any suggestions? Thanks a lot!
یکشنبه 16 آذر 1393 06:32 ب.ظ
با سلام و عرض ادب ایا امکان استفاده از کتاب تر حمه بارسی البیان فی تفسیر القران ایته الله خویی رحمت الله هست
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ


  • با سلام
    با توفیق خداوند متعال , وبلاگ "گفته ها و ناگفته های وحی" فعلا در دو موضوع "تفسیر آیات مشکله و علوم قرآنی" افتتاح گردیده است. از پژوهش گران گرامی و مخاطبان عزیز , عاجزانه تقاضا داریم به علت اهمیت موضوع قرآن چنان که مطلبی نیاز مند توضیح رسایی بود , آن را با ایمیل یا ثبت نظر به اطلاع ما برسانند. هم چنین اگر مطلبی نادرست در وبلاگ درج شده باشد، مارا از نادرستی آن آگاه سازید. با تشکر

نویسندگان

  • علی آقاپور(66)